Cursussen

Puppycursus

Vanaf januari 2016 gaan we weer starten met het geven van een puppycursus. De puppycursus is bedoeld voor pups in de leeftijd van 8 weken tot ongeveer 6 maanden. Alle pups dienen de voorgeschreven inentingen te hebben gehad.

De lessen worden op maandagavond gegeven, aan de Grafhorsterweg 53b in IJsselmuiden. Ze worden gegeven op een veilig, volledig omheind veld en we beschikken over een goede kantine.

De puppycursus bestaat uit 10 lessen van een uur. Tijdens deze lessen gaan we uit van het belonen van goed gedrag en het negeren van negatief gedrag. U leert het gedrag van uw pup begrijpen en hoe uw reactie daarop het gedrag van de pup zal versterken af zal doen afnemen. In een groep van max. 8 pups gaat u onder begeleiding van 2 instructeurs aan de slag met het aanleren van diverse basiscommando’s (zit, af, staan, wandelen zonder trekken, hier komen, etc.). Er zal door het trainen in een kleine groep ruimschoots aandacht zijn voor hond en baas.

Er wordt tijdens de cursus ook veel aandacht besteed aan het spelen met de pup. Hoe doe je dit op een verantwoorde manier en welke regels zijn hierbij belangrijk? Af en toe zullen we een leuk toestel uit de behendigheid op het veld zetten waar de pups alvast mee mogen kennis maken, bijvoorbeeld door een tunnel lopen

Ook wordt de verzorging van de pup behandeld. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan vachtverzorging, oogjes schoonmaken, oortjes bekijken, onder de staart kijken, voetzooltjes controleren, etc. Allemaal handelingen die belangrijk zijn voor de dagelijkse verzorging van de hond of handig zijn bij een dierenartsbezoek. Maar hoe leert u de pup dit op een prettige wijze aan?

Tijdens de cursus krijgt u wekelijks oefeningen mee naar huis om thuis mee aan de slag te gaan. De cursus wordt tijdens de 10e les afgesloten met een puppytest. Na afloop van de test krijgt u een rapport mee over de vorderingen van uw pup.

Heeft u interesse gekregen in het volgen van deze puppycursus? Neemt u dan contact op met Truus Voshart (e-mail: Truusvoshart@idemdito.net).

Behendigheidscursusen

Jonge hond

Deze Behendigheidscursus voor Jonge Honden is bedoeld voor bazen die graag met hun hond willen starten met behendigheid, maar waarbij de hond nog relatief jong is (jonger dan een jaar).

Een jonge hond is nog niet volgroeid en kan daarom nog niet volledig belast worden. Gelukkig zijn er heel veel leuke, zinvolle oefeningen die de hond op deze leeftijd al wel kan doen en bovendien kunnen we de hoogte van de toestellen aanpassen. Op deze manier kan een jonge hond heel verantwoord en onbelast kennis maken met de behendigheidssport. Uiteraard is enige basisgehoorzaamheid gewenst.

Beginners

Dit is de Behendigheidscursus voor Beginners. Het is een uitdagende cursus voor alle bazen met een energieke, gezonde en gehoorzame hond, die het leuk vinden om hun grenzen te verleggen en met een echte hondensport bezig te zijn. In deze cursus worden alle toestellen aangeleerd, krijgt de baas veel uitleg en oefening in het “handlen” (=begeleiden) van de hond en wordt een begin gemaakt met het afleggen van een kort parcours.

Gevorderden

In deze behendigheidscursus trainen gevorderde honden.
Gevorderden zijn die cursisten die al een beginnerscursus hebben gevolgd. In deze cursus wordt steeds meer uitdaging gezocht in het lopen van moeilijke oefeningen en parcoursen. Daarbij wordt het handlen door de baas steeds belangrijker.

Wedstrijdgroep

Dit is de cursus voor honden die met hun baas deelnemen aan behendigheidswedstrijden. Het spreekt vanzelf dat tijdens deze cursus de oefeningen en parcoursen qua moeilijkheid overeenkomen met de parcoursen die op wedstrijden worden afgelegd. Cursisten van Hondenschool Bem Vindo kunnen een startlicentie aanvragen waarmee men deel kan nemen aan wedstrijden bij de FHN (=Federatie Hondensport Nederland). Voor meer informatie over de FHN verwijzen wij naar de site www.fhn.nl

Onze cursussen worden gegeven op maandagavond aan de Grafhorsterweg 53 b te IJsselmuiden.
Mocht een training niet doorgaan, dan wordt dit uiterlijk één uur voorafgaande aan de training op deze website gemeld

Trainingstijden

Op de maandavond geven we les aan drie verschillende groepen:
de lestijden zijn vanaf 18.50 tot ± 22.00 uur.