Aanleren raakvakken

Pringle tijdens de aanleerfase over de lage katteloop.